2010. február 5., péntek

Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó 2010

FELHÍVÁS

A Magyar Drámapedagógiai Társaság a megyei és a regionális szervezőkkel együttműködve – tizenkilencedik alkalommal – hirdeti és rendezi meg a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozót.

A találkozóra az általános iskolás korúak érdeklődésének, a csoporttagok életkorának és képességeinek megfelelő előadással lehet nevezni, műfaji és tematikai megkötés nélkül. A műsoridő maximuma – a játszó gyerekek érdekében – alsó tagozatos csoportoknál 15 perc, felső tagozatosoknál 25 perc. Az induló csoport tagjainak 20%‑a lehet idősebb, mint 14-15 év. Az a csoport, amelyik részt vesz az Országos Diákszínjátszó Találkozón, az ott bemutatott előadását nem nevezheti a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozóra. Egy csoport egy előadással nevezhet. A jelentkező csopor tok a működési helyük szerinti megyei/fővárosi találkozón indulhatnak (a találkozó meghirdetőjével történő egyeztetés alapján – a földrajzi távolságok miatt – kivételes esetben ettől el lehet térni).

A megyei találkozók végén minősítést azon csoportok előadásai kaphatnak, amelyeknél a csoport vezetője ezt külön kéri.

A példaértékű előadások az országos találkozó megyei és regionális bemutatósorozatának zárultával – az erre a munkára felkért szakemberek javaslatai alapján – meghívást kaphatnak az országos gálaműsoron való szereplésre. (A meghívásnak nem előfeltétele az, hogy a csoport részt vegyen területi találkozón.)

A megyei és a terü leti találkozók végén a Magyar Drámapedagógiai Társaság által delegált szakemberek a csoportvezető-rendezők számára elemző beszélgetéseket vezet nek a látott produkciókról.

A találkozóra nevező csoportok regisztrációs díja 3000 Ft. A nevezés a regisztrációs díj befizetésével válik érvényessé.

Jelentkezési határidő: 2010. február 20.
Főszervező: Magyar Drámapedagógiai Társaság

Az országos rendezvénysorozat támogatója: Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiuma.

Az országos találkozó rendezvénysorozatának záró programjára Budapesten kerül sor, 2010. június 4-5-én.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése